Disclaimer

Malikov BVBA, hierna te noemen Poliptix, verleent je hierbij toegang tot www.politpix.be en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Poliptix behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Poliptix spant zich in om de inhoud van www.politpix.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.politpix.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Poliptix.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.politpix.be geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Poliptix. Voor op www.politpix.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Poliptix geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Afbeeldingen en foto’s

De afbeeldingen zijn louter indicatief en niet bindend, wij streven er naar om de producten zo perfect mogelijk in beeld te brengen. Mocht het echter zijn dat een product afwijkt van de afbeelding op de website, kan Poliptix daar niet voor worden aansprakelijk gesteld.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Poliptix.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Poliptix, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.