fb pageview

Algemene Voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens 


Poliptix

Groendal 62, 9420 Erpe-Mere

0677 929 436

BE 0677 929 436


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Poliptix (Malikov BVBA), een BVBA met maatschappelijke zetel te Erpe-Mere, BTW BE 0677 929 436 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Poliptix moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Poliptix aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Leveringskosten zijn: 

 • België - 4,70 euro
 • Nederland - 7,90 Euro
 • Duitsland - 8,50 Euro
 • Luxemburg - 8 Euro
 • Frankrijk - 9,60 Euro
 • Verenigde Koninkrijk - 11 Euro
 • De andere landen van EU - 30 Euro


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Poliptix.be niet. Poliptix is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Poliptix.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Poliptix.be. Poliptix.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Alle artikelen die via website aangeboden zijn, heeft consument de mogelijkheid om te kopen, de aankoop procedure verloopt als volgt:

 • Consument kiest de artikel gebaseerd op de afbeelding
 • Consument moet dan keuze maken uit verschillende afmetingen, die gespecificeerd  zijn
 • Consument kiest dan de afwerking van het product
 • Vervolgens klikt de consument op “In Winkelwagen” en het product wordt aan  zijn winkelwagen toegevoegd, vanaf hier kan de consument verder winkelen en andere producten aan zijn winkelwagen toevoegen of hij kan de aankoop verrichten
 • In de winkelwagen ziet de consument alle producten, de prijs per product, de BTW, de verzendkosten en totaal bedrag te betalen.
 • Bij het afronden van bestelling, de consument zal gevraagd worden om in te loggen, registeren of als gast afrekenen. Bij registeren of als gast afrekenen, zal de consument zijn gegevens moeten ingeven (wij dragen zorg voor de gegevens, meer informatie in Privacy Verklaring)
 • De volgende stap is de keuze van een betaalmethode: MasterCard / Visa / Maestro / Bankoverschrijving / iDeal / PayPal / Bankcontact - MisterCash en akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.
 • Afhankelijk van de gekozen betaalmethode zal de consument nadien verwezen worden naar de betaaloperator (in dit geval Lightspeed Payments) om de betaling te verrichten, het betalen is veilig. In geval van bankoverschrijving, heeft de consument tijd 14 dagen om een overschrijving te doen naar: 

Poliptix

IBAN: BE98 8918 9401 8593

BIC-SWIFT: VDSPBE91

BANK: VDK Bank

    met vermelding van bestelnummer.

 • Als de betaling is voldaan, zal de consument e-mail krijgen met bevestiging, dan gaat Poliptix starten met het maken van product.

Poliptix.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Belgie, Nederlands, Luxembourg, Duitsland, Verenigde Koninkrijk en Frankrijk.

 

De levering gebeurt door Bpost, DHL, DPD, PostNL, Kariboo. Leveringsduur is 6 dagen. Afhankelijk van het landvarieert ook de prijs.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 6 dagen na ontvangst van de bestelling. In geval Poliptix niet tijdig kan leveren, zullen wij u steeds verwittigen voor het verstrijken van de voorziene termijn.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan klantenservice van poliptix.be en zo snel mogelijk het product terugsturen.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de poliptix.be was geboden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van poliptix.be. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Poliptix te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Poliptix.

 

Als u goederen of diensten bij ons koopt, hebt u gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat u de goederen niet wil houden. U kunt uw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaalt u zelf). Binnen de 14 dagen nadat we uw bestelling teruggekregen hebben of u hebt aangegeven dat u wilt afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u hebt betaald of eventueel door een bankoverschrijving.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor uw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij uw komen afhalen en zullen uw hiervoor geen kosten worden aangerekend.

 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

 

U kunt uw retourpakket retourneren via de post of een koerier naar uw keuze. 

 

Om uw herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, moet u ons via contact formulier op ons pagina of via e-mail: info@poliptix.be contacteren en duidelijk vermelden dat het om herroepingsrecht gaat. Wij zullen u dan per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

 

Belangrijk: de artikelen gemaakt op maat, zoals "uw eigen foto op canvas" of "uw eigen karikatuur op canvas" vallen niet onder Herroepingsrecht, want zij worden gepersonaliseerd voor u gemaakt. De artikels gekocht met de korting of onder actie vallen ook niet onder Herroepingsrecht.

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Polipitix klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Poliptix.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Poliptix zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van Poliptix is bereikbaar via e-mail op info@poliptix.be of per post op het volgende adres Groendal 62, 9420 Erpe-Mere, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Poliptix beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Poliptix zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Poliptix respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: 

 • de uitvoering van de afgesloten overeenkomsten
 • het verwerken van de bestellingen
 • versturen van nieuwbrieven.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Poliptix, Groendal 62, 9420 Erpe-Mere, België, info@poliptix.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Poliptix, Groendal 62, 9420 Erpe-Mere, België, info@poliptix.be.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Poliptix heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Poliptix houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@poliptix.be.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Wij gebruiken volgende cookies:

 

Functionele cookies

Naam Domein Doel Geldigheid
poliptix_language Poliptix.be Gebruikersvoorkeur - Taal 1 jaar
poliptix_login Poliptix.be Login 6 maanden
poliptix_cart Poliptix.be Winkelwagen - sessie 1 dag

 

Niet-functionele cookies

Naam Domein Doel Geldigheid
poliptix_language Poliptix.be Gebruikersvoorkeur - Taal 1 jaar
poliptix_login Poliptix.be Login 6 maanden
poliptix_cart Poliptix.be Winkelwagen - sessie 1 dag

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Google Analytics cookies

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Poliptix om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Poliptix. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

Voor Belgische klanten geldt dat bij een buitengerechtelijke regeling van het geschil de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd is om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen, ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/.


Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

 

Copyright 2019 Poliptix
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »